Idag

GREDIN ENTREPRENAD AB startade sin verksamhet dec 2007 i form av en enskildfirma och ombildades till AB dec 2008. Första året bestod uppdragen mestadels att driva projekt åt andra byggfirmor som inte kunde få tag på kvalificerade platschefer, samt utförde endel förhandskalkyler åt beställare för att de skulle kunna ta beslut om projekten skulle genomföras. Målet för 2009 är att ta in egena entreprenader och utföra dessa med bästa resultat för beställare och entreprenörer.


Framtid

GREDIN ENTREPRENAD AB framtidsmål är att etablera sig på marknaden och skapa bra relationer med ett fåtal beställare.

Personal: 1 st Arbetschef/Ägare 2-3 Platschefer samt 3-4 kollektivanställda som kan sättas in där våra UE inte hinner med. .