Kvalitetspolicy

GREDIN Entreprenad AB:s kvalitetspolicy är:

• Att leverera den produkt som uppfyller kundens kvalitetskrav i rätt tid.

• Att i anbud erbjuda rätt kvalitet, så kostnader för produktion under hela dess livslängd blir så låg som möjligt.

• Att driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

• Att överlämna en produkt som är komplett och felfri.

• Att göra vår beställare och projektet till en bra referenser.

läs mer...

Miljöpolicy

GREDIN Entreprenad AB:s Miljöpolicy är:

• Att leverera den produkt som uppfyller kundens miljökrav.

• Att källsortera byggmaterial i största möjligamån.

• Att informera entreprenörer och medarbetare om vikten att vara sparsam med material.

• Att använda produkt som är miljögodkända enligt BYGGVARUBEDÖMNINGEN.

läs mer...